ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เหมาะสม" เป็นคำที่น่าฟังมาก สำหรับพวกเราที่เป็นสาวกของพระเยซู เรารู้ว่ามีเพียงผู้เดียวที่เหมาะสมอย่างแท้จริง พระองค์เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแกะตราหนังสือม้วนออกและเผยให้เห็นอนาคต พระองค์เหมาะสมที่จะได้รับคำสรรเสริญและความชื่นชม ทำไมนะหรือ ก็เพราะถึงแม้พระองค์จะบริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบ และมาจากสวรรค์ แต่พระองค์ก็ยังยอมมาตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่เราให้เป็นอิสระจากบาป ทำให้เราได้รับการอภัย และได้รับความรอด ซึ่งทำให้พระองค์นั้นเหมาะสม พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อเราเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อคนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกเชื้อชาติ และทุกชนชาติอีกด้วย ข้าแต่พระเยซู พระองค์เหมาะสมที่จะได้รับการนมัสการและคำสรรเสริญว่า "พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้" (ยอห์น 4:42 )

คำอธิษฐาน

ลูกแกะผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เหมาะสมและควรค่ายิ่ง พระองค์เหมาะสมกับคำชื่นชมและความรักของข้าพเจ้ายิ่งนัก พระองค์ควรค่ากับการนมัสการและการอุทิศตัวของข้าพเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ ที่ส่งพระเยซูมาช่วยกู้ข้าพเจ้า เพราะพระคุณของพระองค์ในพระเยซู ข้าพเจ้าจึงอยากมีชีวิตที่ทุ่มเทและทำตามใจพระองค์ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าหลงทางไป ขอบคุณที่พระเยซูยอมสละชีพ ทำให้ข้าพเจ้าได้กลับมาหาพระเจ้าและมีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ ในนามของลูกแกะที่บริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ข้าพเจ้าขอถวายคำสรรเสริญ ความรักและคำขอบคุณให้กับพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น