ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่อยากเชื่อเลยว่า คำว่า "อับบา" คำที่พระเยซูใช้เรียก"พระเจ้าพระบิดา" ตอนอธิษฐานนั้น ตอนนี้พวกเราก็สามารถใช้คำนั้นเรีบกพระเจ้าได้แล้วเหมือนกัน คำว่า "อับบา" เป็นคำที่ทารกเปล่งเรียกพ่อตอนเริ่มหัดพูดใหม่ๆ คำว่า "อับบา"นี้ เด็กๆใช้เรียกพ่อของพวกเขา มันแสดงถึงความสนิทสนม เคารพยำเกรง และเป็นกันเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้สิทธิ์นั้นกับเราในฐานะลูกของพระเจ้า ทำให้เราสามารถเรียกผู้สร้างจักรวาล พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล พ่อของทุกชนชาติ ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นและเป็นนิรันดร์ว่า "อับบา พ่อ" ได้ ช่างเหลือเชื่อจริงๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ "อับบา พ่อ"ขอบคุณมากที่ได้สถิตในตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ยอมให้ข้าพเจ้าเรียกพระองค์ ว่า"อับบา" ที่แสดงออกถึงความสนิทสนม และความกล้า ตลอดจนความเคารพยำเกรงและการที่ต้องพึ่งพาพระองค์ ขอบคุณที่เป็นพระบิดาในสวรรค์ของข้าพเจ้าตลอดนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น