ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อจริงๆ พระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้าในฐานะ "พ่อ" เราก็สามารถพูดตรงไปตรงมาและเปิดเผยกับพระเจ้าได้เช่นกัน คำว่า "Abba" เป็นพยางค์แรกๆ ที่ทารกจะเริ่มพูดได้กัน เป็นคำที่เด็กเล็กๆ จะใช้พูดเพื่อแสดงความสนิทสนม เคารพและตรงไปตรงมากับพ่อของพวกเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามีสิทธิพิเศษในฐานะลูกของพระเจ้า เราสามารถเรียกผู้สร้างจักรวาลพระเจ้าของอิสราเอล พ่อของทุกชนชาติ ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์ว่า "พ่อ" ได้ น่าเหลือเชื่อจริงๆ ครับ

คำอธิษฐาน

พ่อ พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการทรงอยู่ของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์เรียกพระองค์ด้วยคำที่แสดงความใกล้ชิด ความกล้าหาญ ความเคารพ และการที่ต้องพึ่งพาพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของข้าพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น