ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนจำนวนมากปฏิเสธพระเจ้าเพราะสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการที่จะยอมยกให้พระองค์ พวกเขาอาจมีการโต้แย้งกันทางปัญญา แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ต้แงการที่จะยอมมอบใจของพวกเขาให้พระเจ้า เพราะนั่นหมายถึงการให้ในสิ่งที่พวกเขารัก แต่มันขัดแย้งกับลักษณะของพระเจ้า ผู้ประกาศหลายคนรู้ว่าการโต้แย้งทางปัญญาทำให้คนพวกนี้ไม่ยอมรับความจริงเรื่องพระเจ้า ในทางกลับกันพวกเขาต้องมาทำความรู้จักกับพระเยซู และความรักการเสียสละของพระองค์สำหรับพวกเขา ก่อนที่พวกเขาจะสามารถรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้พวกเขาบริสุทธิ์ เพราะพระองค์อยู่ข้างพวกเขา ไม่ได้เป็นศัตรูของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความรักและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงแสดงให้เห็นถึงทั้งสองสิ่งโดยการส่งพระเยซูลงมาที่จะช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์เสียใจที่ข้าพระองค์มองว่าการที่พระองค์ต้องการให้เราบริสุทธิ์นั้นยากเกินไปหรือเกรี้ยวกราดเกินไป ขอบพระคุณสำหรับที่ทรงรักข้าพระองค์มากพอ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยข้าพระองค์ในพระเยซูเท่านั้น แต่ยังเรียกให้ข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ภายใต้การปกป้องและการดูแลของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น