ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบเรื่องของชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ในหนังสือดาเนียล บทที่3 พวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงมาก โดยไม่สนใจว่าพระเจ้าจะเลือกที่จะช่วยพวกเขาจากกองไฟหรือไม่ พระเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขาเท่านั้น แต่พระเจ้ายังทำให้คนที่พยายามจะฆ่าพวกเขา ได้เห็นกับตาถึงความเชื่อของทั้งสามคนนี้และยังได้เห็นการช่วยกู้อันแสนจะเหลือเชื่อของพระเจ้าอีกด้วย ทั้งสามคนไม่ได้เป็นแค่ลูกของพระเจ้าเที่ยงแท้เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างให้กับเราทุกคนที่ถูกยั่วยวนให้ปล่อยตัวปล่อยใจไหลไปตามสังคมที่ไม่เคยคิดจะให้เกียรติกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เลย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้อยู่บนสรวงสวรรค์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อแบบเดียวกับที่ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกมีด้วยเถิด เมื่อเจอกับความทุกข์ยากลำบาก การข่มเหง การเยาะเย้ย และการถูกขับไล่ ข้าพเจ้าอยากมีความเชื่อที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ได้ ขอบคุณพระบิดาที่รัก ที่ให้พระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวีรบุรุษผู้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ แม้อยู่ในกองไฟ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น