ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือพื้นฐานแห่งความมั่นคงในชีวิตของเรา ระหว่าง ความเก่งกาจสามารถ ความสำเร็จ การบรรลุเป้า สิ่งที่เราหามาได้ และสิ่งที่เราสะสม หรือพระเจ้าของเรา ผู้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพระองค์นั้นสัตย์ซื่อตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ถึงเวลาที่เราต้องเลือกแล้วว่า อันไหนกันแน่ที่เราคิดว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตเราจริงๆ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระเจ้าของอิสราเอล พระเจ้าแห่งประชาชาติ และเป็นอับบา พ่อ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไว้วางใจในพระองค์ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า เงินทอง สิ่งของที่มี ความสำเร็จ และความสามารถ ไม่ใช่เป็นของข้าพเจ้าเอง แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระพรที่พระองค์ให้มา เพื่อข้าพเจ้าจะได้เอามาใช้สำหรับถวายเกียรติแด่พระองค์ และส่งต่อพระคุณของพระองค์ไปยังผู้อื่น โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์และจดจ่ออยู่กับพระองค์ โปรดชำระความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัวให้หมดไปจากจิตใจ โปรดเทพระพรลงมาบนตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำสง่าราศีมาสู่พระองค์มากขึ้น และนำพระพรอันอุดมของพระองค์ไปให้ผู้อื่นด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น