ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางข้อความพื้นฐานเกี่ยวกับพระเยซูอยู่ในหนังสือ 1 และ 2 ทิโมธีและทิตัส จดหมายเหล่านี้มีเพื่อช่วยผู้นำคริสตจักรให้ช่วยให้คริสตจักรในที่ที่ลำบากเติบโตขึ้น จดหมายเหล่านี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้จริงๆ แต่ก็ยังมีฐานมาจากการทำงานของพระเยซู การเป็นพระเจ้าและสัตย์ซื่อของพระองค์ เรากำลังรอผู้ที่ทรงสัตย์ซื่อ! เราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะมาหาเราเพราะสิ่งที่พระองค์เสียสละเพื่อแลกกับเรา ในขณะที่เรารอ เราให้เกียรติงานของพระองค์โดยการเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะทำในสิ่งที่ดีและมีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์กำลังรอพระเยซู เพราะพระองค์จะมาเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์มีทิศทาง มีความหมาย แม้ในวันที่ยากลำบาก และไม่เกิดผล ขอทรงให้ไฟในใจของข้าพระองค์รอคอยสง่าราศีของพระเยซู และขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ต้องการในสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์เท่านั้น ข้าพระองค์อยากพบพระองค์ โอ องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น