ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนหนึ่งของข้อความที่ง่ายๆและเชิดชูพระเยซูอยู่ในหนังสือ 1 และ 2 ทิโมธีและทิตัส จดหมายเหล่านี้มีไว้ให้ผู้นำเอาไปช่วยเหลือคริสตจักรในที่ที่ลำบากให้เติบโตขึ้น จดหมายเหล่านี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้จริงๆ และยังตั้งอยู่บนรากฐานของการงานของพระเยซู การเป็นพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์ เรากำลังรอผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ! เราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะมาหาเราเพราะสิ่งที่พระองค์เสียสละเพื่อแลกกับเรา ในขณะที่เรารอคอย เราให้เกียรติงานของพระองค์โดยการเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะทำในสิ่งที่ดีและมีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์กำลังรอคอยพระเยซู เพราะพระองค์จะกลับมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์มีทิศทาง มีความหมาย แม้ในวันที่ยากลำบากและดูเหมือนไม่เกิดผล ขอทรงจุดประกายไฟในใจของข้าพระองค์เพื่อจะรอคอยสง่าราศีของพระเยซู และขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ต้องการในสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์เท่านั้น ข้าพระองค์อยากพบพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น