ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์และเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร แต่เขาไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งคำมั่นสัญญา เพราะความบาปของเขา แต่ในช่วงชีวิตของเขานั้น โมเสสก็ได้อบรมและฝึกฝนคนผู้หนึ่งให้พร้อมที่จะทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ คนผู้นั้นคือ โยชูวา แล้วคุณล่ะ ตอนนี้มีใครที่คุณกำลังฝึกฝน ปั้นแต่ง หนุนใจ กระตุ้น หรือเรียกร้องให้มาทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้หรือเปล่า อะไรคือฝันที่คุณอยากให้ผู้รับช่วงคุณสานต่อหรือ โยชูวาของคุณคือใครหรือ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดนำข้าพเจ้าได้ไปเจอะเจอกับคนที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าแบ่งปันชีวิตและส่งต่อมรดกแห่งความเชื่อของพระองค์ให้กับเขา โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้เห็นคนเหล่านั้น โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและกล้าหาญต่อหน้าพวกเขาด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น