ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณคืออะไร พระเจ้าอยากจะทำมากยิ่งกว่านั้นอีกผ่านทางตัวคุณ ปัญหาคือ คุณจะเชื่อ ยอมรับ และแบ่งปันมันหรือเปล่า เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์เต็มไปด้วยสง่าราศี ทั้งใจดี และเมตตา พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณด้วยสัมผัสอันเลิศจากพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อ ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์นั้น ข้าพเจ้าขอยกชูชื่อของพระองค์เหนือชื่อใดๆและยึดชื่อนั้นไว้เป็นสมบัติส่วนตัว ขอพระองค์ได้รับเกียรติยศจากคำพูด และการกระทำของข้าพเจ้า ตลอดจนถึงการใช้ชีวิตกับคนรอบด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น