ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตเราต้องมีสักครั้งที่เราชูกำปั้นใส่โชคชะตาที่โหดร้าย หรือสาปแช่งความมืดมนของชีวิต ทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัน แต่การที่จะบอกว่าไม่มีพระเจ้าก็เป็นคนละเรื่อง การปล้นสวรรค์ของพระเจ้าก็เป็นการปล้นตัวเองจากพระคุณ ความหวัง และอนาคต ช่างโง่เขลามากที่จะลืมว่า เบื้องหลังสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างอย่างน่าทึ่ง เป็นระบบระเบียบ มีความหลากหลาย สวยงาม เต็มไปด้วยอำนาจ และเป็นแบบแผน ก็คือพระเจ้าผู้สร้างนั่นเอง พระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าผลงานของพระองค์เองเสียอีก เราจึงต้องไม่เพิกเฉย ปฏิเสธ หรือละทิ้งพระองค์ไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ พระผู้สร้างและผู้รักษา ขอบพระคุณที่ไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่น แต่ยังอยู่กับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น