ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตเราต้องมีสักครั้งที่เราชูกำปั้นใส่โชคชะตาที่โหดร้าย หรือสาปแช่งความมืดมนของชีวิต ทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัน แต่การที่จะบอกว่าไม่มีพระเจ้าก็เป็นคนละเรื่อง การปล้นสวรรค์ของพระเจ้าก็เป็นการปล้นตัวเองจากพระคุณ ความหวัง และอนาคต ช่างโง่เขลามากที่จะลืมว่า เบื้องหลังสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างอย่างน่าทึ่ง เป็นระบบระเบียบ มีความหลากหลาย สวยงาม เต็มไปด้วยอำนาจ และเป็นแบบแผน ก็คือพระเจ้าผู้สร้างนั่นเอง พระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าผลงานของพระองค์เองเสียอีก เราจึงต้องไม่เพิกเฉย ปฏิเสธ หรือละทิ้งพระองค์ไป

Thoughts on Today's Verse...

At one time or another, most of us raised an angry fist to fate and cursed the darkness. Each of these actions is about as equally effective. But to deny there is a God is something else altogether. To rob heaven of God is to rob ourselves of grace, hope, and future. How foolish indeed to forget that behind a Creation of wonder, order, variety, beauty, power, and pattern is the Creator. He is far greater than his handiwork and we dare not ignore, deny, or dismiss him.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ พระผู้สร้างและผู้รักษา ขอบพระคุณที่ไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่น แต่ยังอยู่กับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord God Almighty, Creator and Sustainer, thank you for not only being there, but being with me today. In Jesus name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 14:1

ความคิดเห็น