ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความ "โง่เขลา"ที่สุดของพระเจ้า คือการที่พระองค์ยอมให้ใช้กางเขน เพื่อที่จะนำคนมาหาพระองค์ ถ้ามองดูแรกๆ กางเขนเป็นเครื่องมือที่น่าเกลียดน่ากลัว ด้วยปัญญาของมนุษย์เรา เราไม่สามารถนึกภาพว่าการใช้คนตรึงไว้ที่กางเขนเหมือนเป็นอาชญากร จะเป็นวิธีที่ได้ใจคนทั้งโลก แต่พระเจ้าก็ใช้ เรื่องของกางเขนซึ่งอยู่เหนือวัฒนธรรม ขอบเขต และอยู่เหนือกว่าอุปสรรคด้านภาษา และสามารถเข้าถึงความแตกต่างของเชื้อชาติได้ ไม้กางเขนเป็นการอธิบายของพระเจ้าในเรื่องความโง่และความอ่อนแอ และโดยผ่านทางนั้น พระองค์เอาชนะความตายและนำใจของเราไปหาพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ทุกวันนี้เมื่อมีหลายคนเล่นเกม เล่นโกง และเป็นคนโง่ ข้าพระองค์นึกถึงความ"โง่เขลา" และ "อ่อนแอ" ของพระองค์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนกับพระเยซู ข้าพระองค์ไม่มีคําพูดใดๆที่จะอธิบายว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมีพลังมากแค่ไหน และทำให้ข้าพระองค์ได้สัมผัสถึงความรักและการมั่นใจในพระคุณของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ ข้าพระองค์อัศจรรย์ใจที่พระองค์รักข้าพระองค์มากมายเช่นนั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น