ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความมุ่งมั่น การทุ่มเท และการอุทิศตน กลายเป็นสิ่งที่สังคมคริสเตียนทางตะวันตกดูถูกดูแคลนไปเสียแล้ว ในยุคของเราที่เห็นพระคุณเป็นเรื่องเล่นๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามให้เราเข้าใจถึงความจริงของพระองค์และเตือนเราว่า การที่จะมีสายสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาวโลกหรือคนที่เชื่อในพระเยซูก็ตาม มันต้องมีการลงทุนลงแรง ต้องมีความรักที่มั่นคง ต้องมีการเสียสละ และต้องตั้งใจจริง มันถึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราอ่านหนังสือ ยอห์น บทที่ 17 เป็นคำอธิษฐานของพระเยซู เกี่ยวกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจะอดไม่ได้เลย ที่จะต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้กายของพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกัน และรักษาสายสัมพันธ์กับพี่น้องด้วยความรักและความอดทน ในเมื่อเราก็รู้ว่า ความรอดของเรา ต้องซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดของพระเยซู แล้วเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้ยังไง ในเมื่อพระองค์สั่งให้เราทุ่มสุดตัวในการรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่มีความอดทนและไม่ยอมยกโทษให้กับผู้อื่น โปรดปลุกพระวิญญาณของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อทำให้ข้าพเจ้ารู้จักควบคุมลิ้นของตน ให้มีจิตใจที่อ่อนโยน และให้มีความอดทนมากขึ้นในการชักจูงคนมาหาพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นผู้ที่สร้างสันติภาพในอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น