ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถเห็นอำนาจของกางเขน ในชีวิตของผู้ชายสองคนนี้ ทั้งสองคนไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูในการทำงานของพระองค์อย่างเต็มตัว เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ พวกเขาต้องการที่จะแน่ใจว่าการฝังศพพระเยซูเป็นไปอย่างเหมาะสม การทำแบบนี้ทำให้ตัวเองไม่สะอาดสำหรับเทศกาลปัสกา แต่เป็นพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าในเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับพวกเขา ที่จะทำเช่นนั้น กางเขนสัมผัสพวกเขา ซึ่งไม่มีอะไรที่จะทำได้ เช่นเดียวกันกับที่กางเขนได้สัมผัสเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ข้าพระองค์รู้ว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่โหดร้ายของการถูกสาปแช่ง แต่สำหรับข้าพระองค์ ไม้กางเขนมีค่าแต่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้าย สวยงามแต่ก็น่ากลัว โดยทางกางเขน พระองค์ช่วยข้าพระองค์จากความผิดบาปของข้าพระองค์ และแสดงให้เห็นว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากเท่าใด ขอบพระคุณ! ขอทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพระองค์ในสิ่งเล็กๆ ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่กลโกรธา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น