ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เขาจะขับไปในทิศที่เขาจ้อง เขาจ้องไปทางไหนเขาก็จะขับไปทางนั้น" นั่นเป็นวิธีขับรถของเขาที่ภรรยาบ่นอย่างไม่พอใจ แต่นั่นคือความจริง เขาจะไม่หันซ้ายหันขวา แต่ขับตรงเข้าสู่จุดที่หมายตาไว้ " หลักการนี้ก็เอามาใช้กับชีวิตของเราได้ คือ "มุ่งมั่นไปยังจุดหมายที่วางไว้" นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องจับจ้องไปที่พระเยซู เพราะชีวิตเราจะมุ่งไปในทางที่เราจับจ้องนั้น ขอให้แน่ใจว่าสายตาของเราจับจ้องอยู่ที่พระเยซูนะครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ถ้าไม่มีพระคุณและของขวัญแห่งความรอดของพระองค์ ข้าพเจ้าก็คงขาดความเชื่อมั่นที่จะเข้าหาพระองค์ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมา ขอบคุณสำหรับชีวิต ความตาย การฟื้นขึ้น การยกย่องเชิดชู และการเป็นคนกลางของพระเยซู ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะจับจ้องอยู่ที่พระองค์ อธิษฐานในชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น