ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ขับไปตามทางสิ ขับไปตามทางสิ!" ประโยคจากภรรยาที่ไม่พอใจสามีเรื่องการขับรถเป็นความจริงนะครับ เขามักจะหันพวงมาลัยไปในทิศทางที่เขากำลังมอง หลักการนี้ยังเป็นจริงสำหรับเราแต่ละคนและการดำเนินชีวิตของเราด้วย: "ดำเนินชีวิตในที่ที่เธอหรือเขามองดู" นั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ให้เรามองไปที่พระเยซู ชีวิตของเราจะเป็นไปตามที่เรามอง ขอให้แน่ใจว่าสายตาของเรามองไปที่พระเยซูนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ หากไม่มีพระคุณและของขวัญแห่งความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถเข้าใกล้พระองค์ด้วยความเชื่อมั่นได้ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมา ขอบพระคุณสำหรับชีวิต ความตาย การฟื้นขึ้น การยกย่องสรรเสริญ และการที่พระเยซูทรงพูดแทนเรา ข้าพระองค์ขอมอบวันนี้ที่ข้าพระองค์จะมองไปที่พระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น