ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้โห! ช่างเป็นข้อความที่เต็มไปด้วยความคิดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ ให้เรามาลองคิดทบทวนกัน เพื่อที่เราจะไม่เพียงแต่อ่านเท่านั้น แต่เรายังเชื่อมั่นแบบนั้นด้วย พระเจ้าทำให้พร้อมสำหรับพระผู้ช่วยให้รอด แล้วพระองค์ก็ส่งพระบุตรของพระองค์มา ให้มีชีวิตที่ยุ่งยากแห่งกฎบัญญัติ และต้องเผชิญกับความอ่อนแอต่างๆ ในการเป็นมนุษย์ พระบิดาของเราซื้อเสรีภาพของเราด้วยชีวิตของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ผู้ที่ตายบนไม้กางเขนต่อหน้าฝูงชนที่หัวเราะเยาะและอิจฉาเพราะมีคนชอบพระเยซูมาก พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อให้คุณและผมเป็นลูกที่มีเกียรติของพระองค์ และมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระองค์ สรุปแล้วคือ: แผนการของพระเจ้า, พระบุตรของพระเจ้า การไถ่ของพระเจ้า ก็เพื่อให้เราได้รับเกียรติ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์สำหรับความเจ็บปวดที่ทำให้พระองค์ต้องส่งพระเยซูลงมา พระองค์ถูกทรมาน ถูกเยาะเย้ย และถูกตรึงไว้ที่กางเขน ขอบพระคุณสำหรับการไถ่ข้าพระองค์จากความบาป ขอบพระคุณที่ซื้อข้าพระองค์จากความตายทั้งๆที่ควรจะเป็นผลของความบาปของข้าพระองค์เอง และขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งอิสรภาพและครอบครัวในพระคริสต์ ขอพระสิริ พระเกียรติ และคำสรรเสริญมีแด่พระองค์เพราะพระองค์ผู้ทรงมีพระคุณที่มากล้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น