ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความที่บอกว่า พวกลูกศิษย์ของพระเยซูดีใจ อาจเป็นการบรรยายได้ไม่เต็มที่ หลังจากที่พวกเขาผ่านความทุกข์มาแล้ว ตอนนี้พวกเขามีส่วนในความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถบรรยายได้ เพราะพวกเขาเห็นในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ และเห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิด พวกเขาสัมผัสได้ถึงฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด และอนาคตของพวกเขาไม่มีขอบเขต พระเยซูเป็นอาจารย์ของพวกเขา ผู้เป็นพระเจ้าเหนือพระอื่นใด และอนาคตของพวกเขาอยู่ในมือของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สำหรับการทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย และสำหรับความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งข้าพระองค์จะได้อยู่กับพระองค์และกับทุกคนที่รักพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ และให้ข้าพระองค์มีความเชื่อในสิ่งที่คาดไม่ถึง ขอทรงโปรดใช้อำนาจนี้เพื่อเปลี่ยนข้าพระองค์ตามที่พระองค์ต้องการ และเพื่อเป็นไปตามอย่างของพระเยซูคริสต์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น