ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความที่บอกว่า พวกลูกศิษย์ของพระเยซูดีใจ ยังถือว่าน้อยไป หลังจากที่พวกเขาฝันสลายมาแล้ว ตอนนี้ศิษย์ของพระเยซูก็ได้แบ่งปันความชื่นชมยินดีที่เหนือคำบรรยาย ที่ได้เจอกับสิ่งที่เหลือเชื่อและสิ่งที่ไม่คาดคิด พวกเขาสัมผัสได้ถึงฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด และอนาคตของพวกเขาไม่มีขอบเขต พระเยซูอาจารย์ของพวกเขา เป็นองค์เจ้าชีวิตเหนือองค์เจ้าชีวิตใดๆ และอนาคตของพวกเขาอยู่ในกำมือของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย และสำหรับความเชื่อมั่นว่า สักวันหนึ่งจะได้อยู่กับพระองค์และกับทุกคนที่รักพระองค์ และมีส่วนร่วมในการกลับมาของพระองค์ ขอบคุณที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ และให้ความเชื่อที่เกินกว่าจะจินตนาการได้กับข้าพเจ้า โปรดใช้ฤทธิ์อำนาจนี้เพื่อเปลี่ยนลักษณะอุปนิสัยของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามใจพระองค์ และตามแบบอย่างของพระคริสต์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น