ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว บทสดุดีแห่งความเชื่อมั่นในพระเจ้าบทนี้ มีพลังมากขึ้นมาทันที เมื่อระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์! พระเจ้าทรงช่วยเรา พระเจ้าฟังเสียงของเรา เราสามารถแน่ใจว่าพระองค์ทั้งฟังและนำความรอดมาให้เรา คำถามเดียวก็คือ ไม่ว่าเราจะร้องขอพระองค์ในเวลาเย็น เช้า หรือตอนเที่ยงวัน เราไว้วางใจในการตอบสนองของพระองค์หรือไม่?

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์มีภาระในใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตของตัวเองที่ต้องการพระคุณและอำนาจของพระองค์ ขอทรงโปรดฟังเสียงและใจของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์บอกความกังวลเหล่านี้กับพระองค์... นอกจากนี้ พระบิดา ขอทรงสัมผัสคนที่ข้าพระองค์เป็นห่วงดังต่อไปนี้ด้วยความรักของพระองค์...ขอบพระคุณสำหรับการรับฟังและช่วยข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change