ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกนี้ไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของเรา ไม่ใช่บ้านที่ถาวรของเรา มันเป็นแค่การเดินทางผ่านมาและผ่านไป มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเราจนหันเหไปจากเป้าหมาย จนทำให้เราเลิกล้มไป มันเป็นกิเลสตัณหาที่ทำให้เราลุ่มหลง มันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถปฎิเสธว่า "ไม่" ต่อพวกมันได้ และมีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจ และมีลักษณะของพระเจ้าต่อหน้าโลกนี้ที่ตกอยู่ในกับดักแห่งความมืดและจำเป็นต้องพึ่งความสว่างจากพระเจ้าอย่างยิ่ง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ล้มเหลวหลงไปทำบาป โปรดเสริมกำลังข้าพด้วยเถิด พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใกล้ชิดและมีลักษณะที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์มากขึ้น พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ จนทำให้เพื่อนๆ ครอบครัวและเพื่อนบ้านสนใจ หันมาถวายเกียรติให้กับพระองค์ด้วยการใช้ชีวิตแบบพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น