ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกนี้ไม่ได้เป็นปลายทางของเรา; แต่คือการเดินทางของเรา! มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่ ที่สามารถหันเหความสนใจของเราจากเป้าหมายของเรา และทำลายความปรารถนาของเราที่จะเดินทางให้สำเร็จความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความบาปเหล่านี้กำลังทำสงครามกับเรา แต่โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถพูดว่า "ไม่!" และมีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจ และมีลักษณะที่พระเจ้าต้องการก่อนที่โลกของเราจะตกอยู่ในความมืดและต้องพึ่งความสว่างของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ล้มเหลวด้วยความบาปของข้าพระองค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเติบโตขึ้นและมีลักษณะและความบริสุทธิ์ใกล้เคียงกับพระองค์ พระเจ้าที่รัก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ที่จะทำให้เพื่อนๆ ครอบครัวและเพื่อนบ้านสนใจ เพื่อที่พวกเขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์ โดยการใช้ชีวิตในแบบของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change