ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกวันนี้คุณกำลังแสวงหาอะไรอยู่ครับ? คุณแสวงหาความดีหรือไม่? หรือคุณติดตามความชั่วร้ายโดยการไม่ให้อภัย การนินทา หรือการมีความใคร่ในตัณหาครับ? พระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับเรา และพระองค์ได้ให้สัญญาว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเรา แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะไปทางไหน ที่นั่นก็จะมีลักษณะของพระองค์และความชอบธรรม และความดีของพระองค์แน่นอนครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงแสนดีและทรงรัก ขอบพระคุณที่แสดงให้ข้าพระองค์เห็นว่าความดีเป็นอย่างไรโดยการที่ทรงส่งพระเยซูมา ขอบพระคุณที่เติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เกิดผลทางจิตวิญญาณที่ดี ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์อยู่ในร่างกายของพระคริสต์ คนของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแล พระบิดา แต่ลึกลงไปแล้ว ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างแท้จริง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ ในการแสวงหาพระองค์ ลักษณะของพระองค์ และความดีของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น