ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกวันนี้คุณกำลังแสวงหาอะไรอยู่ คุณแสวงหาความดีหรือไม่ หรือคุณติดตามความชั่วร้าย แน่นอน เราไม่เรียกสิ่งที่เราทำว่าชั่วร้ายแน่ แต่นั่นเป็นสิ่งคนชั่วเขาทำกันไม่ใช่หรือ เช่น การไม่ยอมให้อภัย การนินทา หรือการทำตามกิเลสตัณหา สิ่งเหล่านี้ล้วนชั่วร้ายไม่ใช่หรือ พระเจ้าอยากจะอยู่กับเรา พระองค์ได้สัญญาว่าจะไม่ละทิ้งเรา แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะไปที่ไหน ที่นั่นก็จะมีลักษณะของพระองค์และความชอบธรรม และความดีของพระองค์ติดตามไปด้วย นั่นแปลว่าเราต้องแสวงหาความดีด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้แสนดีและเปี่ยมด้วยความรัก ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าความรักเป็นอย่างไร ด้วยการส่งพระเยซูมา ขอบคุณที่เติมข้าพเจ้าจนเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เกิดผลที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณ ขอบคุณที่รวมข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในร่างของพระคริสต์ และคนของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ข้าแต่พระบิดา แต่ในส่วนลึกของจิตใจ ข้าพเจ้ารู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่ดีอย่างแท้จริง โปรดช่วยข้าพเจ้า ในการแสวงหาพระองค์ ลักษณะของพระองค์ และความดีของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น