ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ปกป้องจิตใจและความคิดของคุณอยู่ คุณรู้ไหมว่าสันติสุขของพระเจ้าสามารถปกป้องจิตใจและความคิดของเราได้ นี่คือสิ่งที่เปาโลสัญญาในพระคัมภีร์ข้อนี้ เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าและขอบพระคุณด้วย เมื่อนั้นสันติสุขของพระเจ้าที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรืออธิบายได้ ก็จะปกป้องรักษาความคิดและจิตใจของเราไว้ ก็มีตัวอย่างให้เห็นในหนังสือโยบ แม้จะมีเรื่องเลวร้ายๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเขา สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งกายและใจ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขามีใจแข็งกระด้าง หรือเป็นบ้าไป อะไรคือเคล็ดลับของเขาหรือ ก็คือการพูดคุยกับพระยาห์เวห์ตลอดเวลา เขาไม่ยอมละทิ้งสายสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้านั้นไป ไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานหรือสับสน หรือถูกเยาะเย้ยมากแค่ไหนก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากได้สันติสุขของพระองค์ จิตใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยบาดแผล แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อยากกลายเป็นคนใจแข็งกระด้างหรือเย็นชา มีบางครั้งที่ข้าพเจ้ากลัวมากที่จะกลายเป็นคนไร้เหตุผลเอาแต่ใจ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังพึ่งพิงในพระเยซู และพูดคุยอย่างเปิดอกกับพระองค์ถึงเรื่องราวในชีวิตและพระคุณของพระองค์ พระองค์ก็จะอวยพรให้ข้าพเจ้ามีสันติสุข และจะปกป้องรักษาจิตใจและความคิดของข้าพเจ้าจากความหายนะ ขอบคุณพระบิดาที่รัก ที่เตือนสติข้าพเจ้าว่า ถึงแม้ข้าพเจ้าจะตกทุกข์ได้ยากเพียงใดก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยังต้องขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ได้อวยพรในชีวิตนี้ที่เดินไปกับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น