ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางวันก็มีแต่เรื่องยากลำบาก! คนที่เรารักถูกทำร้าย แผนงานของเราล้มเหลว คำอธิษฐานของเราดูเหมือนจะเด้งไปชนเพดานและตกลงมาที่เท้าของเรา เราร้องเรียกหาพระเจ้า — บางครั้งก็ด้วยความโกรธบางครั้งก็ในความสิ้นหวัง แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราร้องขอสำหรับความเมตตา เราต้องการการปลอบโยน เราต้องการความหวัง เราต้องการให้พระบิดาตอบสนองเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและชอบธรรม พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ และขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากการต่อสู้กับบาป กับโรค กับความท้อแท้กับเพื่อนที่ไม่จริงใจ และศัตรูที่คอยแต่จะทำให้ข้าพระองค์อับอายและทำลายข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความเมตตาของพระองค์ โอ พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย และอำนาจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change