ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีเหตุผลสองอย่าง ที่พระเจ้าให้พรสวรรค์กับเรามา เพื่อรับใช้ในอาณาจักรของพระองค์ คือ 1. เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 2. เพื่อจะเป็นพระพรกับผู้อื่น ไม่ว่าเราจะรับใช้ หรือจะพูด ก็ให้เราจำไว้ว่าเราทำเพื่อสองเหตุผลนี้ โดยรู้ว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังให้กับเรา ที่จะใช้พรสวรรค์นี้ตามความต้องการของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์ ที่ไม่ใช่แค่ไถ่ข้าพเจ้าให้รอดเท่านั้น แต่ยังให้พรสวรรค์ต่างๆกับข้าพเจ้ามาใช้ด้วย เพื่อจะได้เอาไปเป็นพระพรกับคนของพระองค์ และถวายเกียรติให้กับพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นโอกาสที่จะใช้พรสวรรค์เหล่านี้ในวันนี้และวันต่อๆ ไปด้วย เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change