ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีสองเหตุผลที่ทำให้เราได้รับพรสวรรค์ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า 1. เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 2. เพื่อที่เราจะได้รับใช้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ หรือการพูด เราต้องนึกถึงเหตุผลสองอย่างนี้ไว้ในใจ เราต้องรู้ว่าพระเจ้าจะเป็นกำลังให้เราในการใช้พรสวรรค์ที่พระองค์ให้กับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยข้าพระองค์ให้รอดเท่านั้น แต่ยังให้ความสามารถและพรสวรรค์ต่างๆ เพื่อที่ข้าพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระองค์และได้รับใช้คนของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นทางที่จะได้ใช้พรสวรรค์ของข้าพระองค์ในวันนี้และวันต่อๆ ไป เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นพระพรให้กับผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น