ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ควรมองข้ามความตั้งใจจริงและอุดมคติของเยาวชน ถึงแม้ว่าคุณจะอายุน้อยกว่าบางคน คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคริสตจักรในวันข้างหน้าเท่านั้น แต่ตอนนี้คุณก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้ว ขอให้คุณรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลัง และเป็นตัวอย่างให้แก่คนที่อาวุโสกว่าด้วย ถ้าคุณเป็นผู้ที่อายุมากกว่า ก็อย่าได้ดูถูกความกระตือรือร้นของคนที่อายุน้อยกว่า แต่ให้คุณสนับสนุนความกระตือรือร้นนั้นแล้วสร้างแรงบันดาลใจกับคุณเอง เพื่อให้คุณเอาเป็นแบบอย่าง ให้เราจำไว้ว่าบางคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราได้ ซึ่งเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่ออย่างกระตือรือร้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณพระองค์สำหรับคริสเตียนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาและมีความตั้งใจอย่างจริงจัง ขอทรงเป็นกำลังให้กับการเป็นพยานของพวกเขา อวยพระพรงานรับใช้ของพวกเขา และรักษาจิตใจของพวกเขาให้บริสุทธิ์ในเวลาที่พวกเขาเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในการรับใช้พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น