ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตมีขึ้นมีลง สิ่งที่เรารักอาจถูกทำลายด้วยความตาย หายนะ หรือการเสื่อมผุพังไป แล้วเรามีอะไรบ้างที่ยั่งยืนและแน่นอน เรามีใครที่จะพึ่งพาเพื่อความมั่นใจ เราจะหากำลังที่จะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะทั้งในเวลาที่ดีและในเวลาที่ยากลำบากได้จากที่ไหน ก็มีเพียงแต่ในองค์เจ้าชีวิตผู้ที่ให้กำลังเราเท่านั้นแหละครับ

Thoughts on Today's Verse...

Life is full of ups and downs. So much of what we hold dear can be touched by death, disaster, and decay. What do we have that is certain? To whom can we turn for assurance? Where do we find the power to live victoriously in good times and bad? In the Lord who gives us strength!

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระบิดาของทุกสิ่ง ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ไม่มีความสามารถที่จะควบคุมหรือกำหนดชีวิตและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ ชอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วยและคอยปลอบโยน ปกป้อง นำ และให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความมั่นใจ เพราะพระองค์ทรงอยู่ด้วย โอ พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จะมีทุกอย่างที่จำเป็นต้องมีในการมีชีวิตอย่างมีชัยชนะเพื่อพระองค์ จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพระองค์ได้มีส่วนในสง่าราศีกับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O LORD God, Father of all creation, I confess that my life and the circumstances in which I try to live it are beyond my ability to control. I thank you for being present to comfort, protect, guide, and empower me to face each situation with confidence and assurance. Because you are with me, O loving Shepherd, I know I will have all I need to live victoriously for you until the day I go to share with you in your glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:12-13

ความคิดเห็น