ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถูกต้องแล้วที่เราจะสอนลูกหลานของเราไม่ให้เกลียดคนอื่น แต่เรายังต้องสอนให้พวกเขาเกลียดความอยุติธรรม ความชั่ว อคติและการกระทำผิดต่อผู้ที่อ่อนแอด้วย อาโมสเตือนอิสราเอลว่าพระเจ้าต้องการให้เราตัดสินอย่างยุติธรรมต่อทั้งคนรวยและคนจน คนท้องถิ่นและคนต่างด้าว คนอิสราเอลล้มเหลวในเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก พระเจ้าจึงปล่อยให้ดินแดนของพวกเขาถูกทำลาย แม้ในยุคของอาโมสที่มีความมั่งคั่ง มีกองทัพที่แข็งแกร่งและมีอำนาจก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์โกรธต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในหลายๆแห่ง และเดือดดาลที่มีการเหยียดผิวทำให้โลกเราร้อนเป็นไฟ โปรดทำให้คนของพระองค์ คริสตจักรของพระองค์ เป็นที่ที่มีความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก การไม่เหยียดผิว และความหวัง โปรดเริ่มต้นในใจของข้าพเจ้า และด้วยมือของข้าพเจ้าที่จะสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น