ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า—เวลากับครอบครัวของเรา ลูกหลานของเรา พ่อแม่ของเรา เพื่อนของเรา และเวลากับพี่น้องของเราในพระคริสต์ คุณจะลงทุนเรื่องเวลาของคุณอย่างไร? คุณจะลงทุนที่ไหน? คุณรู้ไหมครับว่า จริงๆ แล้วเวลามีคุณค่ามากกว่าเงินที่เราลงทุน เมื่อมันหายไปแล้วจะไม่สามารถเรียกคืน ดังนั้น เมื่อเราเริ่มต้นในแต่ละวัน ให้เราขอพระเจ้าที่เราจะ "รู้เวลา" ว่าคืออะไรและจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างไร เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเหมือนเงาของเวลาในช่วงเย็น ที่ไม่นานก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในความมืดของคืนนั้น

Thoughts on Today's Verse...

Time is so precious — time with our families, our children, our parents, our friends, as well as our brothers and sisters in Christ. How do you invest your time? Where do you invest it? You know, it's really more valuable than the money we invest. Once it's gone, it can't be reclaimed. So as you begin each day, ask God that you will be able to "know the time," to see it for what it is and to use it for its greatest good. Time passes quickly, and like the shadows of early evening, it's not long before it is absorbed into the gathering darkness of night.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะใช้เวลาในวันนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุด ถูกต้อง ดีงาม และเกิดประโยชน์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะลงทุนเวลาของข้าพระองค์ในสิ่งที่เป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะใช้เวลาของข้าพระองค์ที่จะมีอิทธิพลและอวยพรคนที่ข้าพระองค์พบปะ เพื่อให้พวกเขาเข้ามาใกล้ชิดกับ พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Eternal God, please give me the wisdom to use the time given me today to do what is best, right, good, and profitable. I want to invest my time in what is truly enduring. Please help me use my time to influence and to bless all those with whom I interact so that they are brought closer to you. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 144:4

ความคิดเห็น