ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า—เวลากับครอบครัวของเรา ลูกหลานของเรา พ่อแม่ของเรา เพื่อนของเรา และเวลากับพี่น้องของเราในพระคริสต์ คุณจะลงทุนเรื่องเวลาของคุณอย่างไร? คุณจะลงทุนที่ไหน? คุณรู้ไหมครับว่า จริงๆ แล้วเวลามีคุณค่ามากกว่าเงินที่เราลงทุน เมื่อมันหายไปแล้วจะไม่สามารถเรียกคืน ดังนั้น เมื่อเราเริ่มต้นในแต่ละวัน ให้เราขอพระเจ้าที่เราจะ "รู้เวลา" ว่าคืออะไรและจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างไร เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเหมือนเงาของเวลาในช่วงเย็น ที่ไม่นานก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในความมืดของคืนนั้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะใช้เวลาในวันนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุด ถูกต้อง ดีงาม และเกิดประโยชน์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะลงทุนเวลาของข้าพระองค์ในสิ่งที่เป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะใช้เวลาของข้าพระองค์ที่จะมีอิทธิพลและอวยพรคนที่ข้าพระองค์พบปะ เพื่อให้พวกเขาเข้ามาใกล้ชิดกับ พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น