ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม พระเจ้าได้เตือนเราว่า ถ้าเราฝากความไว้วางใจในพระองค์ และแบ่งปันพระพรกับคนอื่น พระองค์จะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นกับเราอย่างแน่นอน เราจะแน่ใจได้อย่างไร ก็ให้เราจดจ้องอยู่ที่พระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

Throughout Scripture, God reminds us that if our trust is in him and if we share his blessings with others, he will make sure we have all that we need. How can we be sure? Look at Jesus!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า ที่ดิ้นรนหาความมั่นคงและฝากความหวังไว้กับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่พระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีแหล่งใดที่ให้ความหวัง เสรีภาพ และความมั่นคงได้นอกจากพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าทำลายสิ่งที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาแทนที่พระองค์ ที่มีผลทำให้ความเชื่อในพระองค์นั้นจืดชืดและบิดเบือนไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, please forgive me for trying to find my security and hope in things other than you. I know that there is no other source of hope, freedom, and security than you. Help me tear down every idol that I may have erected that dilutes or distorts my trust in you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:19

ความคิดเห็น