ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่ม พระเจ้าได้เตือนเราว่า ถ้าเราฝากความไว้วางใจในพระองค์ และแบ่งปันพระพรกับคนอื่น พระองค์จะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นกับเราอย่างแน่นอน เราจะแน่ใจได้อย่างไร ก็ให้เราจดจ้องอยู่ที่พระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า ที่ดิ้นรนหาความมั่นคงและฝากความหวังไว้กับสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่พระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีแหล่งใดที่ให้ความหวัง เสรีภาพ และความมั่นคงได้นอกจากพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าทำลายสิ่งที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาแทนที่พระองค์ ที่มีผลทำให้ความเชื่อในพระองค์นั้นจืดชืดและบิดเบือนไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น