ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถ้าเป็นความต้องการขององค์เจ้าชีวิต!" คุณวางแผนระยะสั้นและระยะยาวไหมครับ? ผมทำครับ แต่การวางแผนของผมมักจะมีเครื่องหมายดอกจันที่มองไม่เห็น ที่บอกว่า "ถ้านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและเวลาของพระองค์"ผมไม่รู้นะครับว่าคุณคิดอย่างไร แต่พระเจ้าแสดงให้ผมเห็นเวลาของพระองค์ ถ้าผมเปิดใจให้พระองค์ เวลาของพระองค์ก็ดีกว่าแผนงานของผมเสมอ นี่หมายความว่าผมควรจะเลิกวางแผนหรือเปล่าครับ? ไม่ใช่เลยครับ ผมเพียงแค่วางแผนด้วยการอธิษฐาน ขอสติปัญญา และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ผมรู้จักเวลาของพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ (ยากอบ 1:5-6 และเอเฟซัส 5:15-18) ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะไม่วางแผนด้วยการอธิษฐานและมีพระวิญญาณเดินนำทางเราไปนะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์ แต่ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในวันนี้ และทุกวันในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น