ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ให้เอาใจใส่" ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ยินคนพูดข้อความนี้กันมากนัก ทุกคนก็อยากได้อะไรมาแบบง่ายๆ การที่ต้องลงทุนลงแรงทำอะไรสักอย่างในโลกที่มีแต่ความเชื่อหลอกๆ เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยทำกัน แต่เปาโลอยากให้ทิโมธีและเราทุกคนรู้ว่าความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ต้องมีความพยายามอย่างแท้จริง การที่จะมีอิทธิพลในทางที่ดีเพื่อให้คนอื่นรู้จักความรอดนั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่พระเจ้าจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจิตใจเอง เราจึงยังจำเป็นที่จะต้องมีความมานะพยายาม พระเจ้าให้เรามั่นใจว่าความพยายามนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดผลในชีวิตเราเท่านั้น แต่ยังนำคนอื่นมาสู่ความรอดด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจ ความกล้าหาญ ความขยันเอาใจใส่ และความตั้งใจ เพื่อที่ความรอดที่ข้าพระองค์ได้รับจะสามารถไปถึงคนอื่นผ่านชีวิตของข้าพระองค์ การสอนของข้าพระองค์ และการเป็นตัวอย่างของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น