ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ให้เอาใจใส่" คุณจะไม่ได้ยินคนพูดแบบนั้นบ่อยนักหรอกใน ทุกวันนี้ เราอยากได้อะไรมาแบบง่ายๆ ยิ่งจะต้องทุ่มตัวให้กับความเชื่อที่จอมปลอมของโลกนี้ ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลย แต่เปาโลอยากให้ทิโมธีและพวกเรารู้ว่า การที่จะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้นั้น เราจะต้องเอาจริงเอาจัง การที่จะทำให้คนเห็นถึงโครงการไถ่บาปนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ใช่แล้วถึงจะเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงคน แต่เราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย พระเจ้าให้เรามั่นใจได้เลยว่า แรงที่เราลงไปนี้จะเกิดผลทั้งในชีวิตเราและยังนำคนอื่นไปถึงความรอดด้วย

Thoughts on Today's Verse...

"Be diligent!" That's not a phrase you hear much about these days. We want things to come easily. Sweat in the world of pseudo-faith is frowned upon. But, Paul wanted Timothy (and us) to know that maturity in Christ requires genuine effort. Having a redemptive influence on others is hard work. While it is God's power that transforms, our effort is also required. God gives us the assurance that this effort will not only bear fruit in our own lives, but it will also lead others to salvation as well.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอกระตุ้นให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ ความกล้าหาญ ความขยัน และความมุ่งมั่น ที่จะนำเอาความรอดที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้านี้ ไปแบ่งปันให้กับคนอื่น ผ่านทางชีวิต คำสอนและแบบอย่างของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, please stir my confidence, courage, diligence, and determination so that the salvation you have blessed me with can be shared with others because of my life, my teaching, and my example. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 4:15-16

ความคิดเห็น