ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ให้เอาใจใส่" คุณจะไม่ได้ยินคนพูดแบบนั้นบ่อยนักหรอกใน ทุกวันนี้ เราอยากได้อะไรมาแบบง่ายๆ ยิ่งจะต้องทุ่มตัวให้กับความเชื่อที่จอมปลอมของโลกนี้ ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลย แต่เปาโลอยากให้ทิโมธีและพวกเรารู้ว่า การที่จะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้นั้น เราจะต้องเอาจริงเอาจัง การที่จะทำให้คนเห็นถึงโครงการไถ่บาปนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ใช่แล้วถึงจะเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงคน แต่เราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย พระเจ้าให้เรามั่นใจได้เลยว่า แรงที่เราลงไปนี้จะเกิดผลทั้งในชีวิตเราและยังนำคนอื่นไปถึงความรอดด้วย

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอกระตุ้นให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ ความกล้าหาญ ความขยัน และความมุ่งมั่น ที่จะนำเอาความรอดที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้านี้ ไปแบ่งปันให้กับคนอื่น ผ่านทางชีวิต คำสอนและแบบอย่างของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น