ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือเอเฟซัสและโคโลสีต่างก็เน้นย้ำว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเป็นศีรษะของคริสตจักร พระเยซูเท่านั้นที่เป็นศีรษะของคริสตจักร พระองค์เตรียมทางไว้ให้เรา พระองค์เป็นตัวอย่างให้เรา พระองค์เป็นเป้าหมายหลักของการทำงานเพื่อพระเจ้า นอกจากนี้พระเยซูให้เราอยู่รวมกันเป็นร่างกายเดียวกัน โดยให้แต่ละคนมีความสามารถที่จะใช้เป็นพระพรในการรับใช้กันและกัน พระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกันเพื่อที่เราจะได้แสดงให้คนอื่นเห็นพระองค์ ให้เรามองไปที่พระเยซู ใช้ชีวิตและความรักของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้ว่าเราควรจะรับใช้ยังไง ให้เราถวายความภักดี สัตย์ซื่อต่อพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นศีรษะของร่างกายนี้ คริสตจักรนี้ เราต้องให้พระองค์นำเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู ขอบคุณสำหรับการเป็นตัวอย่าง การรับใช้ การเชื่อฟัง การแสดงความรัก และการเสียสละของพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับการฟื้นขึ้นจากความตาย การที่ทรงเป็นพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจ และการทรงอยู่ของพระเยซูในทุกวันนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพระองค์และพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ ในการทำงานของพระองค์ในโลกของเรานี้ เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับคนที่หลงหาย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น