ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถึงเวลา "ปิดฉาก" คือกำลังพูดถึงเวลาปิดนับยอด ประตูก็จะปิดลง ถึงเวลาปิดบัญชีละ พระเยซูจะเป็นผู้ปิดฉากนั้น แม้ว่าพระองค์จะชนะความบาปและความตายแล้วตอนที่พระองค์อยู่ในโลกนี้ แต่เราก็ยังต้องรอให้พระองค์กลับมากวาดต้อนเราเข้าสู่ขบวนแห่แห่งชัยชนะของพระองค์นั้น และวันนั้นจะมาถึง คือวันที่ทุกหัวเข่าจะต้องก้มกราบลง อำนาจชั่วทุกอย่างจะถูกทำลาย แต่จิตใจของคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า ก็จะถูกวางไว้ในมือแห่งความรักอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ตลอดไป องค์เจ้าชีวิตของเราเป็นผู้ครอบครอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาแห่งความเมตตาและพระคุณ ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่พระองค์ทรงอ่อนโยนและอดทนต่อข้าพเจ้ามาก พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าก็อุ่นใจที่รู้จักอำนาจและฤทธิ์เดชของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ใจชื้นขึ้นที่รู้ว่าพระเยซูจะยืนกรานที่จะใช้กฎของพระองค์และจะทำลายทุกสิ่งที่ผิดเพี้ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการปองร้าย ความชั่ว และความเลวทรามให้หมดสิ้นไป ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น