ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูสอนเรื่องนี้ตอนที่รักษาคนป่วยในวันหยุดทางศาสนา (มาระโก 3:1-7) และยังได้เล่าเรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับชาวสะมาเรียใจดีอีกด้วย (ลูกา 10:29-37) องค์เจ้าชีวิต พูดชัดเจนว่า ถ้ามีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเรา แล้วเราไม่ยอมช่วย เพราะอ้างศาสนามาบังหน้า ก็ถือว่าได้ทำบาปแล้ว ให้เรามีชื่อกระฉ่อนในเรื่องความใจดีใจกว้างกันเถอะ อย่าให้เราชอบอ้างโน่นอ้างนี่ โดยเฉพาะอ้างศาสนามาบังหน้า เลยทำให้สูญเสียโอกาสทองที่จะได้รับใช้ผู้อื่นในนามของพระเยซูไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้าในวันนี้ ที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ และเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามอันหอมหวานและเลอค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น