ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกของเรา ที่พระสัญญาของพระเจ้าดูเหมือนภาพลวงตาเวลาที่เรามีรัฐบาลที่โหดร้าย ความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ และความอยุติธรรมของมนุษย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลที่โหดร้ายก็ถูกทำลายไป พวกที่กดขี่ก็ไปที่หลุมฝังศพของพวกเขา ความไม่พอใจคุณธรรมแทนที่ความพึงพอใจ ในฐานะที่เป็นคนของแผ่นดินพระเจ้า คุณไม่คิดว่าเราจะต้องเป็นแบบให้คนอื่นเห็นคุณธรรมและค่านิยมของพระประสงค์ของพระเจ้าหรือครับ? ดังนั้นขอให้เรามาฟื้นฟูคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราว่า "ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์บนโลกนี้เป็นเหมือนในสวรรค์!" และขอให้เราแสดงให้เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในครอบครัวของเรา มิตรภาพกับเพื่อนๆ และคริสตจักร!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รังเกียจการไร้มนุษยธรรมที่ทำให้โลกเรามีมลทินและทำร้ายคนที่มีค่าและคนที่ไม่มีความผิดมากกว่าที่เราเกลียด พระบิดา ขอทรงแสดงพระประสงค์ของพระองค์และสั่งสอนประเทศที่โหดร้ายไร้ความยุติธรรม ขอทรงทำให้เราแต่ละคน และแต่ละคริสตจักร เป็นที่แห่งการคืนดีกัน ที่แห่งความยุติธรรม ที่แห่งการรักษาและที่ที่มีความหวัง ขอทรงใช้ข้าพระองค์พร้อมกับพี่น้องในคริสตจักรที่จะแสดงให้เห็นความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระองค์ต่อผู้ที่อยู่ในชุมชนของเรา ที่ต้องการเป็นอิสระจากการกดขี่ และผู้ที่ต้องการใครสักคนที่จะช่วยให้ยืนขึ้นได้เพื่อความยุติธรรมในทุกด้านของชีวิต อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change