ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมจะถูกเปลี่ยน คุณก็จะถูกเปลี่ยน ไม่ได้พูดถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทรงผม หรือเปลี่ยนรถคันใหม่หรือบ้านใหม่ แต่กำลังพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุด เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ คือเรากำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นอมตะ เรากำลังจะอยู่ยงคงกระพันเราจะไม่เปื่อยเน่าอีกต่อไป เพราะพวกเราถูกผูกพันไว้กับสง่าราศีของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดจุดประกายความเชื่อของข้าพเจ้า ให้วางใจในเวลาของพระองค์และพึ่งพิงในพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้ามั่นใจว่า พระองค์ไม่เพียงแต่รู้ถึงข้อลับลึกเท่านั้น แต่ยังกำชัยชนะอยู่ในมือด้วย ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะ ผ่านทางผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น