ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมจะได้รับการเปลี่ยน คุณก็จะได้รับการเปลี่ยน เราไม่ได้กำลังคุยกันเรื่องเสื้อผ้าหรือทรงผมนะครับ และก็ไม่ได้พูดถึงรถใหม่หรือบ้านใหม่ที่จะอยู่นะครับ เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลที่สำคัญที่สุด นั่นคือเราจะถูกเปลี่ยนให้มีชีวิตนิรันดร์ครับ เราจะไม่ถูกทำลาย เราไม่ใช่สิ่งที่จะดับสูญสิ้นไป เราจะถูกพันผูกไว้ในสง่าราศีของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอทรงเป็นแรงบันดาลใจในความเชื่อของข้าพระองค์ ที่จะวางใจในเวลาของพระองค์ และพึ่งพาในพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากเท่านั้น แต่ยังทรงมีชัยชนะในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชัยชนะ องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทำงานผ่านแผนงานที่ยิ่งใหญ่ในพระบุตรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น