ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองนึกภาพพระเยซูภูมิใจในตัวคุณสิครับ พระองค์บอกว่าถ้าเรายอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นๆ บนโลกใบนี้ พระองค์จะพูดแทนเราในสวรรค์ การยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือการยอมรับความจริง แต่สำหรับบรรดาผู้เชื่อ มันมีความหมายมากกว่านั้น เมื่อเวลานั้นใกล้เข้ามา ทุกเข่าจะก้มกราบลง และลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับชื่อของพระองค์ สำหรับเราการยอมรับพระเยซูคือการรอคอยที่จะมีส่วนในชัยชนะของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบุตรของพระองค์คือองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระเยซูและสรรเสริญพระองค์สำหรับการเสียสละที่ทรงไถ่ของพระองค์ ขอบพระคุณพระเยซูสำหรับชัยชนะเหนือหลุมฝังศพ ข้าพระองค์ประหลาดใจในความเมตตาที่เสียสละและที่มีชัยของพระองค์ พระเยซูคือพระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าฟังดูไพเราะ ดังนั้นข้าพระองค์จะพูดอีกครั้ง พระเยซูคือพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงดีต่อเรามาก จนต้องเสียสละพระองค์เพื่อเรา ในพระนามของพระเจ้าของข้าพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูผู้เป็นช่างไม้ ข้าพระองค์ขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น