ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองนึกภาพพระเยซูภูมิใจในตัวคุณสิครับ พระองค์บอกว่าถ้าเรายอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นๆในโลกนี้ พระองค์ก็จะพูดแทนเราในสวรรค์ การยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตนั้นก็คือการยอมรับความจริงนั่นเอง แต่สำหรับผู้เชื่อ มันมีความหมายมากกว่านั้น ในวันสุดท้ายนั้น ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง และลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับชื่อของพระองค์ สำหรับเรา การยอมรับพระเยซูคือการมีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ที่เราจะได้รับกัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบุตรของพระองค์คือองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักและสรรเสริญพระเยซูที่ยอมสละชีพเพื่อไถ่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูสำหรับชัยชนะเหนือหลุมฝังศพ ข้าพเจ้าทึ่งในพระคุณการเสียสละและชัยชนะของพระองค์พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้ารู้ว่าคำนี้มันฟังดูไพสำหรับพระองค์ ดังนั้นข้าพเจ้าขอพูดอีกทีว่า พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ขอบคุณที่พระองค์ช่างดีเหลือเกินจนยอมที่จะสละชีพเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ผ่านทางชื่อของพระเยซูผู้เกิดมาเป็นช่างไม้ และยังเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าอีกด้วย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น