ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งล่าสุดที่คุณอธิษฐานโดยไม่ขออะไรจากพระเจ้าเลย และคุณก็แค่อธิษฐานขอบพระคุณและสรรเสริญ คือเมื่อไหร่ครับ ทำไมเราไม่ใช้วันนี้ให้เป็นวันแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญล่ะครับ ไม่ต้องขออะไร แค่ขอบคุณและสรรเสริญพระบิดาเท่านั้น สรรเสริญที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า สรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ได้ทำและกำลังจะทำ ขอบคุณพระองค์ที่อวยพรคุณ ช่วยคุณให้รอด และนำคุณเข้าสู่พระสิริของพระองค์ ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์ทรงควรค่าแก่คำสรรเสริญ และคำขอบคุณ้เท่าที่ข้าพระองค์จะจินตนาการหาคำมาพูดได้ พระองค์เต็มไปด้วยสง่าราศี ทรงยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์ และยอดเยี่ยมที่สุด พระองค์ทรงอดทน ให้อภัย เสียสละ และมีความรักความเมตตา พระองค์เป็นมากกว่าที่ข้าพระองค์คิด และอยู่ใกล้ยิ่งกว่าลมหายใจของข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์ไม่สามารถหาคำใดๆ มากล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้พอ และจิตใจของข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยความเมตตาของพระองค์ ขอให้ความคิด การกระทำ และคำพูดของข้าพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น