ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมีเพื่อนหลายคนที่ฉลาดมากในการพูด เมื่อพวกเขาพูด คนก็จะตั้งใจฟังมาก เพราะคำพูดของพวกเขาฟังดูฉลาด คุ้มค่าแก่การฟัง ชีวิตอันชอบธรรมและการระวังการใช้คำพูดของพวกเขา ก็เป็นพระพรและหล่อเลี้ยงผู้ที่ฟัง แต่ก็มีคนอื่นๆที่พูดทุกเรื่องตลอดเวลา แต่ไม่ค่อยได้ทำตามที่ตนพูดหรือสอนเลย คำพูดของพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีค่าอะไร พวกเขาอยากฟังแต่ความคิดเห็นของพวกเขาเองในทุกๆ เรื่องซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

Thoughts on Today's Verse...

I have several friends who are very wise in the way they speak. When they do speak up, everyone listens attentively because their words are always wise, well-timed, and worthwhile. Their righteous lives and careful use of words blesses and nourishes all who listen. There are others, however, that are constantly talking about everything and spending little or no time practicing what they preach. Their words are discounted as nothing more than their own desire to hear their own opinions about matters on which they know nothing.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผุ้บริสุทธิ์และมีสติปัญญา ขอทรงให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาและการควบคุมตนเองที่จะหยุดพูด นอกเสียจากว่าสิ่งที่ข้าพระองค์พูดจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟัง ขอทรงช่วยให้คำพูดของข้าพระองค์มีประโยชน์และเป็นความจริง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and wise God, please give me wisdom and self-control to keep my mouth shut unless what I say can benefit those to whom I'm speaking. Help my words be helpful and true. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:21

ความคิดเห็น