ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมีเพื่อนหลายคนที่ฉลาดมากในการพูด เมื่อพวกเขาพูด คนก็จะตั้งใจฟังมาก เพราะคำพูดของพวกเขาฟังดูฉลาด คุ้มค่าแก่การฟัง ชีวิตอันชอบธรรมและการระวังการใช้คำพูดของพวกเขา ก็เป็นพระพรและหล่อเลี้ยงผู้ที่ฟัง แต่ก็มีคนอื่นๆที่พูดทุกเรื่องตลอดเวลา แต่ไม่ค่อยได้ทำตามที่ตนพูดหรือสอนเลย คำพูดของพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีค่าอะไร พวกเขาอยากฟังแต่ความคิดเห็นของพวกเขาเองในทุกๆ เรื่องซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผุ้บริสุทธิ์และมีสติปัญญา ขอทรงให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาและการควบคุมตนเองที่จะหยุดพูด นอกเสียจากว่าสิ่งที่ข้าพระองค์พูดจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟัง ขอทรงช่วยให้คำพูดของข้าพระองค์มีประโยชน์และเป็นความจริง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น