ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าทางการเงินของเรา? เราคำนวณในแง่ของสกุลเงินหรือเปล่า หรือดูจากทรัพย์สินหรือการลงทุนที่เรามี? เปาโลเตือนทิโมธีว่ากำไรที่ดีที่สุด การที่มีสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุด ดูได้โดยสูตรง่ายๆ คือ: มูลค่าสุทธิ = (มีลักษณะแบบพระเจ้า) X (ความพอใจ) อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราตระหนักว่าความร่ำรวยที่แท้จริง คือผู้ที่มีลักษณะเป็นคนชอบธรรมในทางของพระเจ้า และพอใจกับพระพรที่พวกเขาได้รับในชีวิต?

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ที่อวยพรทุกคน ขอทรงปรับค่านิยมของข้าพระองค์จากความโลภของโลกนี้ ให้มีหลักในด้านการเงินอย่างบริสุทธิ์ ขอทรงเปลี่ยนให้ข้าพระองค์มีลักษณะนิสัยที่ชอบธรรมในทางของพระเจ้า ตามที่พระเยซูแสดงให้เห็นในชีวิตประจำวันของพระองค์ ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์มีความพอใจที่พบได้ในพระองค์เท่านั้น อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น