ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว! เยี่ยมมากใช่ไหมล่ะครับ ที่จะเห็น 3,000 คนมาเป็นคนของพระเจ้าในคริสตจักรในวันนี้ บรรดาผู้ที่ฟังเปโตรพูด ในวันเพนตาคอส ก็ได้รับบัพติศมา และจุดเริ่มต้นของคริสตจักรยุคแรกก็เริ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ช่วงแรกในวันนั้น มีเพียงกลุ่มผู้ติดตามพระเยซูกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่มาพบกันและอธิษฐาน เหมือนกับที่พวกเขาได้ทำมาเป็นเวลาหลายวันนับตั้งแต่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เมื่อถึงเวลากลางคืน ในกรุงเยรูซาเล็มมีจำนวนผู้เชื่อเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 คน! ในหนังสือกิจการบทที่ 2 เป็นข้อความที่เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เราเห็นถึงข้อความแห่งความรอด หัวใจที่เปิดจะตอบสนองอย่างไร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ข้อความง่ายๆ นี้นำใจที่กำลังแสวงหาความรอดและชุมชนของพระเจ้าได้อย่างไร ทำไมคุณไม่ลองอ่านหนังสือกิจการบทที่ 2 วันนี้ดูล่ะครับ? จดสิ่งที่เปโตรกล่าวเกี่ยวกับพระเยซู ให้สังเกตสิ่งที่เปโตรบอกประชาชนว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด เรื่องข่าวดีของพระเยซูเป็นเรื่องง่ายๆ อย่าให้เราแค่ศึกษาอย่างเดียวเลยครับ; ให้เราแบ่งปันข่าวดีนี้แก่คนอื่นด้วย ให้อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะนำการฟื้นฟูมาในยุคของเราและเพื่อแผ่นดินที่เสียของเรา!

Thoughts on Today's Verse...

Wow! Wouldn't it be great to see 3,000 added to God's people in church today. Those who accepted Peter's message at Pentecost were baptized and the beginning of the early church started with an incredible bang. Earlier that day, only a small group of Jesus' followers had met to pray just as they had done for several days since Jesus' ascension. As night falls in Jerusalem, the number has jumped to over 3,000! Acts 2 stands as a hallmark passage showing us the message of salvation, what the response of open hearts will be, and how the Holy Spirit uses this simple message to bring seeking hearts to salvation and community. Why don't you read Acts 2 today? Jot down what Peter says about Jesus. Notice what Peter tells the people to do to be saved. The Gospel is still just as simple, so let's not only study it; let's share it, praying for God to bring revival to our times and to our broken land!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่สูงสุด โปรดให้ลมหายใจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ มาอยู่เหนือพวกเรา และนำการฟื้นฟูที่แท้จริงในวันนี้ มาถึงคริสตจักรของเรา และนำความรอดมาถึงแก่อีกหลายพันคนที่หลงหา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Most High God, please breathe your Holy Spirit out upon us and bring true revival today to our churches and salvation for thousands who are lost. I pray this, in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 2:41

ความคิดเห็น