ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว! เยี่ยมมากใช่ไหมล่ะครับ ที่จะเห็น 3,000 คนมาเป็นคนของพระเจ้าในคริสตจักรในวันนี้ บรรดาผู้ที่ฟังเปโตรพูด ในวันเพนตาคอส ก็ได้รับบัพติศมา และจุดเริ่มต้นของคริสตจักรยุคแรกก็เริ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ช่วงแรกในวันนั้น มีเพียงกลุ่มผู้ติดตามพระเยซูกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่มาพบกันและอธิษฐาน เหมือนกับที่พวกเขาได้ทำมาเป็นเวลาหลายวันนับตั้งแต่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เมื่อถึงเวลากลางคืน ในกรุงเยรูซาเล็มมีจำนวนผู้เชื่อเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 คน! ในหนังสือกิจการบทที่ 2 เป็นข้อความที่เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เราเห็นถึงข้อความแห่งความรอด หัวใจที่เปิดจะตอบสนองอย่างไร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ข้อความง่ายๆ นี้นำใจที่กำลังแสวงหาความรอดและชุมชนของพระเจ้าได้อย่างไร ทำไมคุณไม่ลองอ่านหนังสือกิจการบทที่ 2 วันนี้ดูล่ะครับ? จดสิ่งที่เปโตรกล่าวเกี่ยวกับพระเยซู ให้สังเกตสิ่งที่เปโตรบอกประชาชนว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด เรื่องข่าวดีของพระเยซูเป็นเรื่องง่ายๆ อย่าให้เราแค่ศึกษาอย่างเดียวเลยครับ; ให้เราแบ่งปันข่าวดีนี้แก่คนอื่นด้วย ให้อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะนำการฟื้นฟูมาในยุคของเราและเพื่อแผ่นดินที่เสียของเรา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่สูงสุด โปรดให้ลมหายใจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ มาอยู่เหนือพวกเรา และนำการฟื้นฟูที่แท้จริงในวันนี้ มาถึงคริสตจักรของเรา และนำความรอดมาถึงแก่อีกหลายพันคนที่หลงหา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change